Waarom kindercoaching?

Om allerlei redenen, kan het zijn dat uw kind niet goed in zijn vel zit.

Dan kunt u hulp inschakelen van een kindercoach.

Als coach probeer ik helder te krijgen wat uw kind nodig heeft om zich weer goed te voelen.

 

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van kind- en ouderondersteuning waarvoor geen doorverwijzing nodig is.


Kindercoaching is niet geschikt wanneer er sprake is van ernstige psychische problemen. Wanneer tijdens de coaching blijkt dat er sprake is van een therapeutisch gerichte hulpvraag of er is behoefte aan specialistische zorg, dan ga ik samen met u op zoek naar een geschikt alternatief.

 

Welke werkvormen ik gebruik hangt af van de hulpvraag en de behoeften van het kind. Gesprekken, spelletjes, toneelstukjes, knutselen, tekenen, de natuur in, foto's maken, bewegen etc.  

Hierbij houd ik nauw contact met de ouders en (indien nodig) de leerkracht(en) van het kind.

De coaching kan bij het kind thuis, op school ( in overleg met de school) of eventueel bij mij thuis.

 

Ook op scholen!

Bent u als school op zoek naar een trainer van het Vriendenprogramma of kindercoach of zoekt u een ervaren leerkracht, die groepjes kinderen wil begeleiden op een bepaald leergebied?

Graag kom ik een keer op gesprek om te kijken wat ik voor u kan betekenen binnen de school.

 

Voor meer informatie kunt u een mail sturen naar etuenter@outlook.com of kunt u mij telefonisch bereiken op: 06-28302053