Er zijn kinderen, die dagelijks geconfronteerd worden op school met leerproblemen zoals: automatiseringsproblemen; leesproblemen; spellingproblemen en rekenproblemen. Ze ontwikkelen daarnaast vaak sociaal- emotionele problemen of krijgen gedragsproblemen. Dat is ook niet zo gek, als je ontzettend je best doet, maar je resultaten blijven achter.

Vaak heb je het idee, dat er veel meer in het kind zit, maar dat het er maar niet uitkomt.

Dit zijn vaak de kinderen, die meer denken in beelden, dan in woorden en associëren heel sterk met wat zij visueel en gevoelsmatig waarnemen.

Zij hebben dus een andere leerstijl, dan de meeste andere kinderen in de klas.

Ik zal samen met het kind de leerstof op een andere manier aanbieden, zodat zij zich de stof wel eigen kunnen maken.

Dit geeft ze weer zelfvertrouwen èn hun schoolresultaten gaan vooruit!