Deze houden verband met de gedachten die we ten aanzien van onszelf, anderen en situaties hebben. De vaardigheden waar het Vrienden-programma zich op richt omvatten:
• positief gesprek met jezelf; Angstige kinderen hebben de neiging om op een negatieve manier tegen zichzelf te praten. Zij beoordelen zichzelf en toekomstige situaties vaak negatief, ze willen perfect zijn, of bang om te falen en voor wat anderen zouden kunnen denken.
Het Vrienden-programma leert deelnemers om moeilijke of angstige situaties aan te pakken door hun niet-helpende, negatieve gedachten te veranderen in helpende, positieve gedachten. Dit is gebaseerd op het psychologische principe dat onze gedachten van invloed zijn op hoe we ons voelen en gedragen.
• jezelf belonen.Kinderen die vaak bang zijn stellen vaak hoge, perfectionistische eisen aan zichzelf. Het Vrienden-programma helpt de deelnemers zichzelf op een meer positieve en realistische manier te beoordelen, door henzelf ook voor gedeeltelijk succes te belonen.

Zo leren de deelnemers positieve aspecten van een moeilijke situatie waarmee ze geconfronteerd zijn te benoemen, en om zichzelf te belonen voor het feit dat ze zo goed mogelijk hebben geprobeerd daarmee om te gaan.