Dit houdt verband met het aanleren van nieuwe vaardigheden om angst aan te pakken. De vaardigheden richten zich op:
probleem oplossen. De deelnemers leren om problemen in zes stappen op te lossen. Belangrijk hieraan is dat kinderen en tieners hun angsten vaak als overweldigend ervaren en daarom denken dat ze niet in staat zijn moeilijke situaties zelf aan te pakken.
blootstelling aan gevreesde situatie ("exposure"). Deze techniek omvat het geleidelijk blootstellen van de deelnemers aan ervaringen die angst oproepen. De deelnemers leren een angstige of moeilijke situatie op te delen in kleine stappen, die overzichtelijk zijn. Dit is een belangrijke vaardigheid omdat veel kinderen de neiging hebben om angstige of moeilijke situaties te vermijden. Doordat de deelnemers leren om op moeilijke situaties af te gaan, wordt de angstcirkel doorbroken, terwijl vermijdingsgedrag juist angst verhogend werkt.
jezelf belonen. Het programma stimuleert deelnemers zichzelf te belonen wanneer ze op moeilijke of enge situaties afgaan. Een manier waarop dit bereikt wordt, is de deelnemers te leren werken met een stappenplan (opdelen van de situaties in kleine stappen) en te leren zichzelf bij elke kleine stap te belonen, wanneer ze proberen een stap te nemen.