Het programma is gebaseerd op twee specifieke onderwijsfilosofieën; het leren van leeftijdgenoten en ervarend leren.

Leren van leeftijdgenoten:
• het programma is ontwikkeld om toegepast te worden in een "natuurlijke" omgeving (bv. school) met een groep deelnemers van ongeveer dezelfde leeftijd.
• het oefenen met groepen leeftijdgenoten is effectief doordat individuen het beste leren door het observeren en helpen van anderen, vooral in levensechte situaties.
• Leren in een groep leeftijdgenoten verschaft de deelnemers mogelijkheden om nieuw geleerde vaardigheden te oefenen in een veilige omgeving.

Ervarend leren:
• het merendeel van de oefeningen is gebaseerd op ervarend leren. Het programma stimuleert deelnemers om te leren van hun eigen ervaringen.
• het Vriendenprogramma stimuleert groepsdeelnemers om een actieve rol te spelen bij het leren. De groepsleider betrekt op actieve wijze de deelnemers bij het groepsproces door deelnemers aan te moedigen ideeën aan te dragen, van nieuwe ervaring te leren en verder te bouwen vanuit opgedane ervaringen.
• Ieder deelnemer beschikt over kennis en ervaring die ingebracht worden in de groep, hiermee wordt beoogd dat deelnemers zichzelf steviger gaan voelen en dat hun zelfvertrouwen wordt versterkt.